Samenstelling

De Gentse Pre- en Postdoc Raad verzamelt alle AAP/WP-vertegenwoordigers uit de centrale raden, commissies, werkgroepen en de faculteitsraden. De operationele werking is toevertrouwd aan het Dagelijks Bestuur. Het formele beslissingsorgaan is de Vergadering van de Stemgerechtigde Leden, zij worden op hun beurt voorgedragen door de facultaire werkingen of zetelen ambtshalve.

Dagelijks Bestuur

 • Rob De Staelen (voorzitter)
 • Lieve Balcaen (vicevoorzitter)
 • Anne-Mare de Vries en Camille Meeussen (secretaris)
 • Annelies Thienpondt en Dries Bostyn (communicatie)
 • Bart Mesuere en Joachim Schouteten (website)
 • Xavier Walthoff-Borm en Jeroen Wijnendaele (liaison officers PhD en Postdoc Community)

Stemgerechtigde Leden (15)

uit de faculteiten (11)

 • Ingenieurswetenschappen en Architectuur: Femke De Backere (Sander De Pestel)
 • Letteren en Wijsbegeerte: Luc Nijs (Jeroen Wijnendaele)
 • Politieke en Sociale Wetenschappen: Lotte Drieghe (Thibaut Renson)
 • Pyschologische en Pegagogische Wetenschappen: Jochen Devlieghere (Dries Bostyn)
 • Bio-ingenieurswetenschappen: Chris Callewaert (Filip Van Bockstaele)
 • Diergeneeskunde: Jella Wauters (Annelies Declercq)
 • Farmaceutische Wetenschappen: Valérie Vanhoorne (Evelien Wynendaele)
 • Rechten en Criminologie: Joyce De Coninck
 • Wetenschappen: Koen Strijckmans (Martine Vanhoucke)
 • Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen: Elly De Vlieghere (Annelies Thienpondt)
 • Economie en Bedrijfskunde: Xavier Walthoff-Borm (Jan Claes)

uit de centrale raden (4)

 • Raad van Bestuur - alfa: Muhammet Ikbal Sahan (Xavier Walthoff-Borm)
 • Raad van Bestuur - bèta: Rob De Staelen (Bart Mesuere)
 • Raad van Bestuur - gamma: Karolien Aelbrecht
 • Bestuurscollege: Jana Asselman (Esther De Loof)