Toegang beleidsdocumenten

Aan de elf faculteiten werd gevraagd in welke mate de documenten van de faculteitsraden openbaar gemaakt worden.

Concreet bekwamen we het antwoord van de decaan (of het door het decanaat bevestigde antwoord) op volgende vragen:

 1. Voor welke doelgroep staan volgende documenten open (direct online beschikbaar, inloggen volstaat)?
  1a) agenda Faculteitsraad
  1b) voorbereiding Faculteitsraad
  1c) verslag Faculteitsraad
 2. 2a) Wordt er in de voorbereiding onderscheid gemaakt tussenvertrouwelijke en niet-vertrouwelijke stukken?
  2b) Zoja, wat zijn de criteria om een stuk vertrouwelijk te maken?
  2c) Zoja, wie heeft toegang tot de vertrouwelijke stukken?
  2d) Zoja, gebeurt dit dan zowel in de voorbereiding als in het verslag?
 3. 3a) Is letterlijk alle voorbereiding elektronisch beschikbaar of zijn er ook stukken die enkel ter inzage liggen op het decanaat? 
  3b) Zoja, wat zijn de criteria om een stuk enkel ter inzage op het decanaat ter beschikking te stellen?

Faculteiten Agenda Voorbereiding Verslag
Letteren en Wijsbegeerte Fac Fac Fac
Rechtsgeleerdheid Fac Fac Fac
Wetenschappen Fac Fac Fac
Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Fac FR** Fac
Ingenieurswetenschappen en Architectuur Fac Fac Fac
Economie en Bedrijfskunde Fac Fac Fac
Diergeneeskunde FR* FR* Fac
Psychologie en Pedagogische Wetenschappen FR + ZAP FR + ZAP Fac
Bio-ingenieurswetenschappen Fac FR Fac
Farmaceutische Wetenschappen Fac FR Fac
Politieke en Sociale Wetenschappen Fac FR Fac

*bij uitbreiding ook ander AAP op ad-hoc basis via Zephyr
**de voorbereidig ligt ter inzage op het decanaat voor alle leden van de faculteit

Legenda

Fac
Toegankelijk voor alle leden van de faculteit.
FR
Enkel toegankelijk voor de leden van de faculteitsraad.
FR + ZAP
Enkel toegankelijk voor de leden van de faculteitsraad en het ZAP van de faculteit.

 • update: Bij de faculteit geneeskunde en gezondheidswetenschappen waren alle documenten initieel enkel toegankelijk voor leden van de faculteitsraad. Sinds 11 januari 2017 zijn deze opengesteld voor de volledige faculteit.

 • In alle faculteiten is het verslag van de faculteitsraad beschikbaar voor alle leden van de faculteit.

 • De faculteiten rechtsgeleerdheid, wetenschappen, en farmaceutische wetenschappen werken met vertrouwelijke stukken voor persoonlijke dossiers in de voorbereiding en het verslag. Deze zijn enkel zichtbaar voor de leden van de faculteitsraad (RE, WE) of door de decaan en vaak enkele dagen voor de faculteitsraad op het decanaat (FW).

 • Bij meer dan de helft van de faculteiten (LW, RE, WE, GE, EA, FW) zijn sommige stukken enkel inkijkbaar op het decanaat. De reden hiervoor varieert van te veel papier om in te scannen (WE, GE, EA) tot persoonlijke dossiers (FW) zoals persoonlijke doelstellingen en evaluatie van TT ZAP (LW) of onderwijsevaluaties (RE).