Nota carrièreperspectieven

De AAP-nota over correcte en duidelijke communicatie over carrièreperspectieven voor jonge onderzoekers aan UGent kan hier gedownload worden.