Verslag vraaggesprek mandaat praktijkassistent

Op 18 maart vond een vraaggesprek plaats met professor Koen Goethals, academisch beheerder van onze universiteit, omtrent het mandaat van praktijkassistent. Dit werd een onderhoudende en vruchtbare samenkomst. Onderhoudend dankzij de uitstekende en constructieve vraagstelling vanuit de geleding en de duidelijke antwoorden van de academisch beheerder. Vruchtbaar gegeven het feit dat de academisch beheerder, geflankeerd door de directeur Personeel en Organisatie, verschillende elementen meenam naar het uit te schrijven reglement voor het mandaat van praktijkassistent in de toekomst.

Een verslag van dit vraaggesprek kan hier gedownload worden.